Bąkałówka

część wsi Toporzysko

Jordanów

suski

małopolskie

432165

-ki

częstochowa ludność, polana stumorgowa, woj.podlaskie, urząd gminy ułęż

yyyyy

Kategoria: Bąkałówka